fredag 28. januar 2011

SV: Olje

Kva meiner SV om oljeleiting utanfor Lofoten og Vesterålen? Tidlegare i veka blei det meldt at partiet kunne vere på gli, medan andre nektar for at det er tilfelle. Her bør SV lytte til folket og fagrørsla, som ikkje delar "miljøhippiane" og den kaffelattedrikkande, urbane mellomklassa i Oslo sitt einsidig negative syn på denne viktige næringa. Det er nok ikkje tilfeldig at partiet, som alltid har stått uvanleg sterkt i Nord-Noreg, har vore i sterk tilbakegang i landsdelen dei siste par Stortingsvala:

Han mener nordnorske velgere tydelig sa hva de mente under stortingsvalget i fjor.
– SV ble nesten utradert i Nord-Norge, mens partiene som var for petroleumsvirksomhet gjorde det godt. Jeg er sikker på at de fleste som stemte Ap hadde klare forventninger om at partiet ville åpne Lofoten for petroleumsvirksomhet, sier han.
Det burde ha vore sjølvsagt for eit sosialistisk venstreparti å tale industriens sak. Heldigvis er det iallfall eit partimedlem som er på rett side i denne saka:
Samtidig ønsker Stokka økt forståelse i offentlig sektor når det gjelder betydningen av å åpne for oljeboring i Lofoten.

– Jeg håper offentlig sektor forstår hvor viktig det er for våre medlemmer med industrikraft og oljeboring. Vi snakker arbeidsplasser!
Mange i Finnmark SV tok for nokre år sidan til orde for ein meir industri- og arbeidarvenleg politikk. På tide at nordleningane fylgjer etter.


Kanskje på tide at SV byrjar lytte til fagrørsla att?

mandag 17. januar 2011

Revolusjon i Tunisia

Har Aftenposten utløyst ein revolusjon? Les meir hjå Juan Cole:
The Norwegian newspaper Aftenposten released a series of US diplomatic cables from 2006 on massive and pervasive corruption and nepotism in Tunisia and its effect on economic development and social problems. The cables show that the United States government was fully aware of the dangerous and debilitating level of corruption in Tunisia, and its anti-democratic implications. But they raise the question of whether Washington was wise to make Zine el-Abidine Ben Ali, despite his clear foibles, the pillar of its North Africa policy because of his role, as a secular strongman, in repressing Muslim movements (as William MacLean of Reuters argues).

Av mange rapportar i media skulle ein kanskje tru at det berre var dei universitetsutdanna mellomlaga som protesterte, men legg merke til kor viktig arbeidarklassa og fagrørsla har vore:
Note that since the Tunisian crisis has to do with labor unions, unemployment, class anxieties, and a student youth movement rather than with Islam; and since the Tunisian government is counted as a firm US ally, the American mass media is largely ignoring this story. Ordinarily if it bleeds, it leads; but not when it is about class instead of about race or religion, since the latter categories are the only ones useful to monopoly capital in keeping ordinary people divided and distracted.

Og:
But it would be wrong to see the revolution only as a middle class movement against corruption and nepotism, fueled by facebook status updates and youth activism. The trade unions (al-niqabat) played an essential role, and were among those demanding the departure of the president. You don’t get massive crowds like the one in Tunis without a lot of workers joining in. There are few labor correspondents any longer, and the press downplays the role of workers as a result of neither having good sources among them nor an adequate understanding of the importance of labor mobilization. It is no accident that on Wednesday the head of the Communist workers movement was arrested (he has been released). The rural areas should also not be underestimated. The protests began in a small rural town, and have been nation-wide, not just in the capital. The role of rural workers is clearly important, and likely rather more important than Facebook.

torsdag 13. januar 2011

Nei til sal av Noreg!

Salet av til det statsåtte kinesiske selskapet China National Bluestar viser trongen for eit statleg eigarkapitalfond. Medan Kina bruker kapitalen sin til å kjøpe seg opp i strategiske industriverksemder, har finansielle investeringar teke over for industrireising her til lands. Tidlegare kunne ein ha stogga oppkjøp ved hjelp av ervervsloven, men EØS-avtalen kan som vanleg synt seg å vere ei hindring. Alf Holmelid (SV) er heldigvis på saka. LO støtter óg kravet. Kan hende til og med næringsministeren endeleg vaknar opp?