torsdag 13. januar 2011

Nei til sal av Noreg!

Salet av til det statsåtte kinesiske selskapet China National Bluestar viser trongen for eit statleg eigarkapitalfond. Medan Kina bruker kapitalen sin til å kjøpe seg opp i strategiske industriverksemder, har finansielle investeringar teke over for industrireising her til lands. Tidlegare kunne ein ha stogga oppkjøp ved hjelp av ervervsloven, men EØS-avtalen kan som vanleg synt seg å vere ei hindring. Alf Holmelid (SV) er heldigvis på saka. LO støtter óg kravet. Kan hende til og med næringsministeren endeleg vaknar opp?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar